2017


Svoje kruhy (Trojjediný) ,  epoxid, svetlo

Svoje svety IN,   epoxid 

Svoje svety Out ,     epoxid

Stéla,   epoxid

Z výstavy  vo Východoslovenskej galéri2017

Čierny v bielom,    2017  130x100 cm epoxid

Bieli v červenom,   2017   100x 85cm kombinovana technika