Copyright 2011 Mgr. art. Richard Zozulák, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

každý motív a všetky diela vytvorené pod menom Richard Zozulák sú originálnym
autorským dielom, na ktoré sa vzťahujú všetky náležitosti autorského zákona.

AKÉKOĽVEK KOPÍROVANIE CELÝCH MOTÍVOV ALEBO ICH ČASTÍ BEZ SÚHLASU
AUTORA BUDE RIEŠENÉ AKO PORUŠENIE PLATNEJ LEGISLATÍVY.